MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Dismas Josef Ignác rytíř Hoffer

(1696 – 1747)

 

Úředník moravského městského práva v Brně, moravský historik.

 

 

Hofferova korespondence, kterou vedl s úřady moravských měst, aby získal dostatečné podklady pro vypracování dějin Moravy, obsahuje četné odkazy a citace z Komenského Moravských starožitností a je spolu s pracemi dalších moravských historiků (Tomáš Pešina z Čechorodu, Jan Jiří Středovský) dokladem existence Komenského historické práce.

 

 

Literatura:

 

Velčovská, Libuše: Dějiny Moravy D. J. I. Hoffera a ztracené Komenského Moravské starožitnosti. In: Studia Comeniana et historica II, 1972, 4, s. 23-31.kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz