MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Diogenes

Diogenes Cynicus redivivus sive de compendiose philosophando. Ad scholae ludentis exercitia olim accommodatus, nunc autem luci datus

 

Diogenés Kynik znovu naživu neboli Jak úsporně filosofovat. Uzpůsobený kdysi pro cvičení ve škole založené na hře, nyní pak svěřený tisku


Vznik díla:
1638 Lešno


Vydání:
1658 Amsterdam

1911 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11

1920 České Budějovice, čes. překlad J. Hendrich

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V, čes. překlad J. Hendrich

 

 

 


Obsah:

Scénických školních her se používalo už velmi dávno. Také rektor lešenského gymnázia Sebastian Macer přibližoval studentům takovou hrou látku učebnice Janua lingvarum (Dvéře jazyků). Komenský to schvaloval a sám složil komedii Diogenes Cynicus redivivus. Je to vtipná a živá hra ve čtyřech jednáních o antickém filozofovi Diogenu Kynikovi se Sinópy, soubor obrazů z jeho života podle anekdot zachovaných o něm ze starověku. Diogenova moudrost, zříkající se hmotných statků a všech vášní a omezující se na nejnutnější potřeby k životu, byla blízká moudrosti křesťanské. Její předvedení samotnými žáky na scéně mělo velmi kladný účinek: žáci se tím zdokonalovali v latinské konverzaci, rozšiřovali si zásobu slov a obratů běžné mluvy a zvykali si vystupovat na veřejnosti. Nácvik divadla s jeho provozováním vedl ke zpestření suchopárné školní atmosféry a ke zvýšení chuti k učení. Tato komedie je nejlepší hrou z veškeré divadelní tvorby Komenského. Má sice celkový ráz didaktický, ale vyznačuje se i živými prvky dramatickými. Byla hrána poprvé v lednu 1640, potom ještě téhož roku dvakrát, ale tiskem vyšla až r. 1658 v Amsterdamu.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 433-440

J. A. Comenii Opera omnia, sv. ll. Praha 1973, s. 484-485

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 28l-283

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI. Brno 1911, s. 69-74

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 439-440

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 231-232

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz