MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Didacticae idea

Didacticae idea ex arcanis aeternis

Idea didaktiky z věčných tajemství


Vznik díla:
1656 – 1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, s. 122-124


Obsah:

Je to seznam devíti známek dobré školy a devíti nedostatků školy špatné. Z toho plyne, co se má napravit.

Mezi známky dobré školy náleží, aby vyučující vedl s žáky rozhovor jako otec s dětmi. Poněvadž děti samy od sebe nemohou nic vědět ani činit, je třeba jim to napřed ukázat, což se má svěřit otcům (tj. učitelům). Ti to mají uskutečňovat nejen poučováním, ale předváděním na příkladech, a to nejen na cizích, ale i na vlastních, tj. vlastním konáním. Od žáků se má pak žádat důsledná nápodoba těchto příkladů.

Známkami špatné školy je, když se ve škole děje vše ledabyle, když jsou žáci ponecháni sami sobě a když se od nich požaduje, o čem dosud nebyli poučeni, je-li jim dáváno jen kusé poučení, neučí-li učitel sám, ale odkazuje žáky na knihy, když místo příkladů dává příkazy a rány, učí-li jen na příkladech cízích a nikoli také vlastních a když nevyžaduje od žáků napodobování těchto příkladů četnou praxí.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz