MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De zelo

De zelo sine scientia et charitate fraterna J. A. Coemnii ad D. Samuelem Maresium pro minudendis odiis et ampliandis favoribus

 

Bratrské napomínání J. A. Komenského p. Samuelu Maresiovi o horlivosti bez znalosti a lásky ke zmírnění nenávisti a rozmnožení přízně...


Vznik díla:
1669 Amsterdam


Vydání:
1669 Amsterdam


Obsah:

Odpověď Samuelu Maresiovi v polemice o chiliasmu.

Reformovaný teolog Samuel Maresius ve školní disputaci příležitostně uvedl Komenského jako příklad stoupence chiliasmu. Neznámý přívrženec patrně podnítil Komenského k výše označené odpovědi, které později Komenský litoval. Předtím existovaly mezi oběma muži pěkné vztahy, které se zkalily, teprve když Komenský předložil Maresiovi k posouzení vypracovanou část své Obecné porady (Consultatio). Maresius v posudku označil smiřovací názory Komenského jako ukázku obludné teologie reformátorů světa, jimž k tomu chybí Archimedův bod a kteří jsou zatvrzelí v hájení svých mylných názorů. Komenský ve své odpovědi pod shora uvedeným názvem vytýká Maresiovi řevnivost bez znalosti lásky ve vedeném sporu. Nelíbí se mu název jeho školní disputace. Pokládá jeho počínání za unáhlené a nelidské a jeho posudky za nepostačující.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 653-656

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 228

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz