MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De utilitate nomenclatura

De utilitate accuratae rerum nomenclaturae oratiuncula recitata sub tempus erigendae classis secundae, janualis, 14. Martii

 

Krátká řeč o užitečnosti přesného pojmenování věcí, přednesená v čase ustanovení druhé, januální třídy, 14. března


Vznik díla:
1651 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok, ve sborníku Laborum scholasticorum continuatio

(spolu se sborníkem Primitiae laborum scholasticorum)

1657 Amsterdam, in: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký


Obsah:

Měsíc po otevření první (vestibulní) třídy na škole v Blatném Potoku byla zřízena třída druhá (januální). Při této příležitosti přednesl Komenský 14. března 1651 krátkou řeč o prospěšnosti správného pojmenování věcí.

Aby se ve druhé třídě mohlo postoupit dále na cestě ke vzdělání, je třeba zachovávat určitý řád, a tím je správné pojmenování věcí. Názvosloví je správné tehdy, jestliže každá věc má jméno odlišné od jmen jiných věcí. Je nutné, aby jména odpovídala věcem a aby byla správně chápána. Avšak ke správnému pojmenování je třeba rozumět věcem a slovům. To není možné bez poznání podstaty každé věci a bez znalosti významu a původu každého slova. Je omylem zabývat se jednostranně slovy, aniž by se přihlíželo k věcem samým. Dochází z toho k nesrozumitelnosti a zmatkům. Proto je třeba, aby učitelé učili a žáci se naučili správnému pojmenování věcí. Uvedená řeč je spolu s dalšími dvěma sloučena ve sborníku pod názvem Laborum scholasticorum continuatio (Pokračování školských prací; Laborum continuatio.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 203-211

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 254-255

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz