MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De Turcica versione

De Turcica Novi Testamenti versione Anglica annotatio

Poznámka o překladu Nového zákona do Turečtiny, připravovaném v Anglii


Vznik díla:
1667 Amsterdam


Vydání:
materiál zůstal v rukopise

1897 Praha, in: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského I, s. 328 (úryvek)


Obsah:

Český koncept poznámek o práci na překladu Bible do turečtiny. V době jednání o mír mezi Anglií a Nizozemím v Bredě Komenský usiloval o přeložení Bible do turečtiny. Poznáním jejího obsahu mělo být Turkům usnadněno sjednocení islámu s křesťanskou a židovskou vírou, aby mohli splnit úkol, stanovený jim Drabíkovým proroctvím, osvobodit svět od nadvlády Habsburků a papežství (Mikuláš Drabík). Překladem Bible do turečtiny byl pověřen nizozemský orientalista Lewin Warner, financovat jej měl Vavřinec de Geer. Mezitím však Warnerova práce s Novým zákonem dostala konkurenta v neznámém anglickém překladateli. Komenský si obstaral posudek překladu, aby Warner nemusel zbytečně dělat tutéž věc. Ve shora uvedené Poznámce Komenský píše, že překlad je od posuzovatelů označen za špatný. Je selský a barbarský, žádný ze vzdělanějších Turků ho nebude číst. Překlad Starého zákona byl předán k cenzuře, kde práce nepokračuje. Avšak ani Warnerův překlad nebyl z nezjištěných příčin dokončen. (Viz heslo Bibliorum Turc. dedicatio).

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 632-633

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 206-207

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz