MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De studii impedimentis

De studii pansophici impedimentis

O překážkách pansofických snah


Vznik díla:
1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký


Obsah:

Tento výklad zařadil Komenský do souboru Opera didactica omnia (Veškeré didaktické spisy; ODO), a to mezi didaktické spisy, jež vytvořil za svého pobytu v Uhrách v letech 1650 – 1654. Vysvětluje v něm stručně, proč nemohl v Blatném Potoku provést vyšší, pansofický stupeň školy, nýbrž jen stupeň nižší, filologický. Naznačuje, že tu narazil na lhostejnost, netečnost a nezájem o opravdové vzdělání, na nedostatek smyslu pro věci obecné a na nedostatek trpělivosti školských činitelů, kteří vyžadovali rychlý postup, zatímco prostředky, které byly k dispozici, sotva stačily na položení základů. Vypočítává spisy, které k odstranění těchto nedostatků napsal.

 

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX. Brno 1915, s. 3

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 453-454

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 274-278

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz