MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De Sociniano irenico

De iterato Sociniano irenico iterata ad Christianos admonitio sive Pseudo-irenici, veri autem Christomastigis Danielis Zwickeri, superbus de Christo aeternitatis throno dejecto triumphus virtute Dei dissipatus et dissipandus

 

Opakovaná výstraha křesťanům před opakovanou sociniánskou nabídkou ke smíru neboli Boží mocí rozmetaný a i nadále rozmetání zasluhující pyšný triumf falešného mírotvorce, avšak pravého Kristova bičovatele Daniela Zwickera nad Kristem svrženým z trůnu věčnosti


Vznik díla:
1661 Amsterdam

Vzdání: 1661 Amsterdam


Obsah:

V pořadí druhá odpověď Komenského v polemice se sociniánem Danielem Zwickerem. Dříve než byl dotištěn spis Raimunda de Sabunde Theologia naturalis (Oculus) v úpravě Komenského a než byl poslán Danielu Zwickerovi, vydal Zwicker druhý spis proti Komenskému – Irenico-mastix (Bič smíru). Zwicker v něm oslavoval vítězství nad protivníkem – Komenským a dal mu lhůtu celého roku na jeho vyvrácení. Komenský litoval, že se dal strhnout do sporu, který mu bránil dokonat slibované pansofické dílo (pansofie). Jeho odpověď dokazuje pravdu učení o božství Kristově, vyvrací sociniánské bludy, hájí svého autora proti Zwickerovým nadávkám a napomíná ho k lepšímu smýšlení. Viz heslo De irenico irenicorum.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 574-576

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 219

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz