MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De ruina

De Principis Transylvaniae ruina (ejusque occasione de libro Lux in tenebris) judicium amici ad amicum

 

O pádu transylvánského knížete (a při té příležitosti o knize Světlo v temnotách) posouzení od přítele pro přítele


Vznik díla:
1658 Amsterdam


Vydání:
1658 Amsterdam

 


Obsah:

Je to rozprava v podobě listu o politických a válečných neúspěších knížecího domu Rákócziů ve 2. polovině padesátých let 17. století. Sedmihradský kníže Jiří II. Rákóczi se roku 1656 připojil ke vpádu Švédů do Polska, ale utrpěl porážku. Turci napadli Transylvánii a pustošili ji. Vyslanec knížete Konstantin Schaum vyjádřil v dopise Komenskému zoufalé rozhořčení vůči Mikuláši Drabíkovi, kterému klade za vinu pád knížecího domu Rákócziů, a tím nepřímo i vůči Komenskému jako hlasateli Drabíkových proroctví (Mikuláš Drabík). Komenský ve své odpovědi, jež byla vytištěna pod shora uvedeným názvem, dokazuje na základě svých znalostí vnitřních poměrů a politické situace Sedmihradska, že katastrofa měla vlastní příčiny a také tu, že kníže neuposlechl rad proroka (tj. Drabíka).

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 143-144

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 221-222

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz