MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De rectoris officio

De rectoris officio et discipulorum

O postavení rektora a žáků


Vznik díla:
1633 Lešno


Vydání:
nevydáno tiskem, rukopis ztracen

 


Obsah:

Řeč Komenského při příležitosti uvedení Michala Henrici v úřad rektora lešenského bratrského gymnázia.

Na začátku třicátých let 17. století byly na lešenském bratrském gymnáziu zavedeny nové jazykové učebnice z péra Komenského a nové osnovy. Nově byl také upraven poměr mezi náboženskými vyznáními na této škole. Proto bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost chodu v ní. Dosavadní ředitel Ondřej Węngierski, Komenského přítel, přestal školu spravovat v souvislosti se svým nástupem do duchovní služby. Dne 5. ledna 1634 uvedl Komenský do úřadu nového ředitele Michala Henrici z Boleslavi touto řečí, která se nezachovala.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a dílo. Praha 1932, s. 252-253

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz