MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De pansophia condenda

De pansophia condenda deliberatio

Úvaha o tom, jak založit pansofii


Vznik díla:
1656 Lešno


Vydání:
rukopis shořel při požáru Lešna roku 1656


Obsah:

Spisek byl pravděpodobně úvahou o tom, jak nejlépe založit všeobecnou moudrost (pansofii), má-li se dosáhnout konečného cíle – míru mezi národy a nápravy lidské společnosti. Komenský po útěku z hořícího Lešna, kdy jen stěží zachránil holý život svůj a své rodiny, posílá za bloudění Slezskem list Petru Figulovi Jablonskému z 22. května 1656, ve kterém líčí ztráty hmotné a rukopisné. Vypočítává spisy, které byly zachráněny v nakvap vykopané jámě jeho lešenského domu, i ty, které strávil požár. Mezi rukopisy, které jsou nenávratně ztraceny, uvádí i shora titulovaný spis.

 


Poučení o díle:

List Komenského Petru Figulovi, in: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského, 1898, s. 162

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz