MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De origine

De origine et gestis familiae Zerotin

O původu a činech rodu Žerotínů


Vznik díla:
1618 – 1621


Vydání:
tiskem nevyšlo


Obsah:

Spis je ztracen. Tomáš Pešina z Čechorodu se zmiňuje o genealogicko-historickém spisu a uvádí dva tituly. Další doklady nemáme.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz