MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De novis occasionibus

De novis studia didactica continuandi occasionibus

O nových příležitostech k pokračování v didaktických snahách


Vznik díla:
1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia II

1957 Praha, Opera didactica omnia II, (fototyp.)

1989 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv.15/II (Praefatio ODO II)


Obsah:

Je to předmluva k II. části Veškerých spisů didaktických (Opera didactica omnia; ODO), v níž jsou uvedeny okolnosti vzniku prací zahrnutých v této části. Komenský měl velmi blízko k vševědě (pansofii) a didaktické práce pokládal za vynucené zdržování. Vypravuje, jaké byly okolnosti a příležitosti, jež ho vedly k různým pracím příjemným i méně příjemným. Je to důležitý pramen pro poznání jeho života za jeho pobytu v Anglii a práce pro švédské školství. Komenský charakterizuje své postavení: stalo se, aby opustil trnité snahy didaktické a aby přešel na příjemné usilování věcné, ale když se do toho vážně pustil, dočkal se také trnů.

 

 

 

Když vydal svůj Prodromus pansophiae (Zvěstovatel pansofie) a vystoupil s projektem zřídit světový sbor vzdělanců, který by vedl svět k nápravě, a když byly tyto myšlenky rozsety po Evropě, byli tím získání angličtí přátelé. Pozvali Komenského do Británie a slíbili mu finanční i pracovní podporu. Komenský do Anglie přijel a napsal přes zimu 1641–1642 pojednání Via lucis (Cesta světla), které mělo vytvořit základ ke všeobecné moudrosti a šíření vzdělanosti. Ale vzniknuvší občanská válka v Anglii zmařila tyto plány a přinutila Komenského k návratu. Komenský potom r. 1642 přijal pozvání svého příznivce Ludvíka de Geera do Švédska. De Geer slíbil Komenskému podporu v jeho snahách a poslal ho ke královskému kancléři Axelu Oxenstiernovi a ke kancléři uppsalské akademie Janu Skyttovi. Ti rozmlouvali čtyři dny s Komenským o pansofii a uznávali její oprávnění, ale dávali zatím přednost vypracování lepších vyučovacích metod pro reformu škol. Kancléř poznal a uznal kritiku dosavadního školství, jak ji podával Wolfgang Ratke, ale považoval návrhy Komenského za lepší a vyzval ho k vypracování reformy švédského školství a potřebných učebnic. Komenský jeho žádosti vyhověl a se svými pomocníky pracoval na této věci v Elblągu. Avšak naléhání anglických přátel a vlastní touha ho také vedly k práci na milované pansofii. Byl proto důrazně vyzván ze švédské strany, aby rychleji pokračoval v didaktické práci. Po čtyřletém pilování učebnic a reformy švédských škol bylo jeho dílo schváleno a doporučeno k vydání. Ještě dvě léta poté se namáhal dokončit slovníkové a mluvnické práce a r. 1648 se vrátil do Lešna.

 


Poučení o díle:

Opera didactica omnia II. Amsterdam 1657, fol. A 2-A 3.

Opera didactica omnia II, (fototyp.). Praha 1957, fol. A 2-A 3.

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 274-278

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz