MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De metris adnotatiuncula

De metris poesi Bohemorum convenientibus adnotatiuncula

Malé poznamenání o rytmech vhodných pro českou poezii


Vznik díla:
1665 Amsterdam


Vydání:
1842 Praha, Časopis Čes. musea 16, s. 454 n.

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Je to rukopisný koncept úvahy Komenského z 15. února 1665 o české časomíře. Je chován ve sbírkách Národního muzea v Praze. Původně byl vložen do rukopisu Komenského Informatoria školy mateřské (Informatorium školy mateřské).

Komenský zde poznamenává, že slavný polský básník Jan Kochanowski převedl do polštiny Vergilia, ne však v časomíře, jíž polština není schopna, ale v próze. Zato čeština podle jeho mínění je řeč uhlazená a pro metrické básnění vhodná.

 

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 392

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 219

 

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz