MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De libris

De primario ingenia colendi instrumento solerter versando, libris, oratio. Sub laborum auspicia in Patakinae scholae auditorio majori recitata anno 1650, 28. Novembris

 

Řeč o tom, jak zručně zacházet s knihami – základními nástroji ke vzdělávání schopností. Přednesená v čase počátků prací ve velkém sále šárošpatacké školy v roce 1650, 28. listopadu


Vznik díla:
1650 Blatný Potok


Vydání:
(1652 Blatný Potok), b.r., b.m., ve sborníku Primitiae laborum scholasticorum

1657 Amsterdam, in: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

1894 Praha, v souboru Řeči potocké, čes. překlad F. J. Zoubek a J. V. Novák

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký

1970 Praha, souběžný překlad lat. textu do češ., slov., ruš., pol., maď. a něm.


Obsah:

Je to jedna z řečí, kterou Komenský proslovil, když po měsíci pobytu v Blatném Potoku zjistil malý úspěch práce ve škole. Uvádí tři příčiny toho: 1. nedostatek vhodných knih, 2. pokud tu jsou, málokdo k nim má přístup a 3. učitelé nemají náležitou metodu. Lék proti tomu vidí ve třech věcech: 1. kandidáti vzdělání si mají nad zlato a drahé kamení vážit knih, 2. mají z nich vybírat vše užitečné pro vlastní vzdělání a 3. mají jich správně užívat.

V další části řeči Komenský radí velmi konkrétně, jak studovat, jaký prospěch z toho vyplývá a jakým způsobem užitečné knihy získávat. Značně pomůže založení dobře zásobené školní knihovny a její pilné a rozmyslné využívání. Knihy však mohou být i vhodným nástrojem mimoškolního vzdělávání (u samouků). Komenský pojal tuto řeč spolu s předchozí Řečí o vzdělávání ducha (De cultura ingeniorum) a o něco pozdější Latinskou školou rozdělenou do tří tříd (Schola Latina) do sborníku Prvotiny školských prací potockých (Primitiae laborum).

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 452

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha l960, s. 479-480

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III. Praha 1992, s. 335-339

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 289-290

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz