MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De irenico irenicorum

De irenico irenicorum, hoc est Conditionibus pacis a Socini secta reliquo Christiano orbi oblatis ad omnes Christianos facta admonitio a Johan-Amos Comenio

 

O mírovém díle mírotvorců, to jest Výstraha všem křesťanům vyslovená Janem Amosem Komenským poté, co Socinova sekta předložila křesťanskému světu podmínky míru


Vznik díla:
1659 Amsterdam


Vydání:
1660 Amsterdam

 


Obsah:

První ze tří odpovědí Komenského Danielu Zwickerovi o podmínkách sjednocení křesťanů. Socinián Daniel Zwicker vydal anonymně r. 1658 v Amsterdamu spis Irenicum irenicorum (Mírové snahy mírotvůrců), ve kterém uzmul Komenskému jeho mírovou terminologii a kterým papeži, biskupům, vládcům a poddaným navrhl sjednocení svářících se křesťanů, ale na základě sociniánských zásad. Protože Komenský věděl, že sociniáni neuznávají božskou podstatu Kristovu, odpověděl Zwickerovi shora nazvaným spisem. Nesouhlasí v něm, že sociniáni kladou rozum výš než Písmo. Vyvrací sociniánské učení o Kristově pouhé lidské podstatě a ukazuje na význam tradice existující již v prvních dvou stoletích po Kr., která již vyznávala božství Kristovo. Komenský vyvozuje, že křesťany je možno sjednotit jen na základě uznání Kristova božství.

 

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy, Praha 1932, s. 570-571

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 218kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz