MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De elegantiarum studio

De eleganti elegantiarum studio oratiuncula habita sub tempus erectionis classis Latinae tertiae, atrialis seu rhetoricae, in illustri schola Patakina anno 1652, Januarii 10.

 

Krátká řeč o vytříbeném studiu vytříbeností, držená v čase zřízení třetí latinské třídy, atriální neboli rétorické, ve slavné šárošpatacké škole roku 1652, 10. ledna


Vznik díla:
1652 Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok, ve sborníku Laborum scholasticorum continuatio (spolu se sborníkem

Primitiae laborum scholasticorum)

1657 Amsterdam, in: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1957 Praha, in: J. A. Comenius scholarum novi ordinis formator.

J. A. Komenský tvůrce nového uspořádání škol, (lat., čes.), čes. překlad J. Kopecký a

M. Klučka

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký


Obsah:

Třetí, poslední třída nižšího (jazykového) stupně, kterou Komenský otevřel 10. ledna 1652 na škole v Blatném Potoku touto řečí, měla dovršit studium latiny výukou slohu a řečnictví. V úvodu se Komenský zmiňuje o zdržení ve zřízení třídy, způsobeném smrtí mladé kněžny Jindřišky Marie Falcké a nemocí tiskařů. Bude je třeba nahradit intenzivnější prací.

Vlastní řeč obsahuje tři části: 1. vysvětlení, jaký význam pro člověka má krása vůbec, ale zejména mysli a jazyka, 2. objasnění, v čem záleží podstata krásy vůbec, zvláště řeči a jazyka, a 3. radu, jak pěstovat tuto krásu i krásu svých činů. V závěru Komenský vytýká uherským studentům lenost a lhostejnost projevující se tím, že nečtou, nepodnikají cesty do cizích akademií, vyhýbají se hovoru s učenými muži a spokojují se jen s trochou latiny a čtením a psaním v domácím jazyce. Vyzývá je, aby se vzchopili a napravili. I rodiče napomíná, aby přidržovali své syny ke vzdělání. Nakonec se obrací k učitelům, aby svým žákům byli dobrým příkladem.

Tato a ještě dvě jiné řeči jsou sloučeny do sborníku nazvaného Laborum scholasticorum continuatio (Pokračování školských prací; Laborum continuatio).

 


Poučení o díle:
J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 464-465

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 254-255

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz