MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De cultura ingeniorum

De cultura ingeniorum oratio. Habita in scholae Patakinae auditorio majori 24. Novembris anno 1650

Řeč o vzdělávání schopností. Držená ve velkém sále šárošpatacké školy 24. listopadu roku 1650


Vznik díla:
1650 Blatný Potok


Vydání:
(1652 Blatný Potok), b.r., b.m., ve sborníku Primitiae laborum scholasticorum

1657 Amsterdam, in: Latinitatis schola triclassis

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

1894 Praha, J. A. Komenského Řeč o vzdělávání vtipu..., otištěno z Besedy Učitelské,

čes. překlad F. J. Zoubek

1955 Praha, in: Praeceptor gentium. Vychovatel národů, (lat. a čes.),

čes. překlad J. Patočka, M. Klučka, F. Heřmanský

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II

 


Obsah:

Otevřením první třídy zahájil Komenský 24. listopadu 1650 vyučování na škole v Blatném Potoku. Přitom pronesl vynikající projev, v němž zdůraznil význam vzdělání i to, jakým výhodám po stránce duchovní, mravní i hmotné se těší národy vzdělané na rozdíl od národů barbarských. Člověk se narodil k tomu, aby se naučil jednat jako člověk a k tomu účelu má být vzděláván. Bez pilné snahy a péče však nikdo vzdělání nezíská. A Komenský vypočítává prostředky k dosažení toho: jsou to především rodiče, kteří dávají dětem základ vzdělání ducha, dále spolehliví vychovatelé, veřejné školy, dobré knihy, styk s učenými a zbožnými muži, cvičení v praktickém jednání, moudří úředníci starající se o dostatek dobrých škol pro všechny a konečně je to přízeň boží. Závěrem ukazuje, jak prospěšné a užitečné může být vzdělání pro celý uherský národ a vyzývá všechny ke společnému úsilí na tomto velikém díle. Tato řeč tvoří první část třídílného sborníku Primitiae laborum scholasticorum in illustri Patakino gymnasio (Prvotiny školských prací na osvíceném gymnáziu potockém), který vyšel v Blatném Potoku roku 1652 (Primitiae laborum).

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 479

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 452

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III. Praha 1992, s. 335-339

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 289-290

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz