MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De bono unitatis

De bono unitatis et ordinis disciplinaeque ac obedientiae in ecclesia recte constituta vel constituenda ecclesiae Bohemicae ad Anglicanam paraenesis cum praemissa ordinis ac disciplinae in ecclesiis Fratrum Bohemorum usitatae descriptione

 

O vzácném statku, jakým je jednota a řád, jakož i kázeň a poslušnost pro církev, jež je nebo má být řádně uspořádána, výzva české církve k církvi anglické; předesláno je vylíčení řádu a kázně, jak jsou uplatňovány ve sborech českých bratří

(titul sborníku sestaveného ze spisů Ecclesiae Anglicanae …, Ecclesiae Slavonicae … brevis historiola, Ratio disciplinae …, Ad rationem ordinis … annotata quaedam, Paraenesis ad ecclesias, nominatim Anglicanam …)


Vydání:
1660 Amsterdam

 

V době, kdy Jednota bratrská ve vyhnanství zanikala, pokládal Komenský anglikánskou církev za nejpovolanější, aby přispěla ke smíru církví a tím ke světovému míru. K uskutečnění tohoto cíle jí chtěl Komenský svěřit nejlepší ideály Jednoty, tento její „vzácný statek“, a tím ji učinit její nástupkyní. Aby ji seznámil s historií a organizací Jednoty, vydal Komenský tento sborník. Splnil tím přání anglických přátel nespokojených s kázní ve své církvi. Ti se chtěli poučit o řádu Jednoty a použít ho k jejímu zlepšení. Uvedený sborník sestává ze tří částí (viz hesla Ecclesiae historiola, Ratio disciplinae a Paraenesis ad ecclesias).

 


Poučení o díle:

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 216-217

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz