MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De antiquitatibus

De antiquitatibus Moraviae

O starožitnostech Moravy


Vznik díla:
asi 1618 – 1621 (L. Hosák datuje 1614 – 1620)


Vydání:
tiskem nevyšlo


Obsah:

Komenský chtěl shrnout dějiny Moravy od nejstarších dob do své současnosti. Spis je dnes ztracen. O obsahu jsme informováni ze zmínek v pracích historiků 18. století (Tomáš Pešina z Čechorodu, Jan Středovský ze Středy). Doklady o existenci Komenského díla jsou v korespondenci moravského historika Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera s moravskými městy.

 

 


Poučení o díle:

Tomáš Pešina z Čechorodu, Mars Moravicus. Praha 1677, fol. c 2.

L. Velčovská, Dějiny Moravy D. J. I. Hoffera a ztracené Komenského Moravské starožitnosti. In: Studia Comeniana et historica 2, 1972, 4, s. 23-31

L. Hosák, Po stopách dvou ztracených historických děl J. A. Komenského. In: Acta Comeniana XIX, 1960, 2, s. 230-232

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz