MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Daniel Komenský

(1646 – 1694)

 

Jediný syn Jana Amose Komenského a druhé ženy Marie Doroty Cyrillové.

 

 

Narodil se v Elblągu. Komenský jej určil duchovní službě. Před smrtí svěřil jemu a Kristiánu Vladislavu Nigrinovi péči o dokončení a vydání díla Consultatio. „Ty koncepty nashromážděné přehlédnout, do pořádku uvést a pokudž možné na světlo vydat“ (přesná Komenského slova) bylo však nad Danielovy síly. V sedmdesátých letech byl členem amsterdamské Německé literární společnosti. Zemřel 1. května 1694 při plavbě z Amsterdamu do Gdaňska a je pochován v Travenmünde.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz