MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Cosmographiae compendium

Cosmographiae compendium

(části: De astronomia, prima parte Cosmographiae;

Medulla geographiae, secundae parties Cosmographiae)

 

Kosmografie v nástinu

(O astronomii - první části Kosmografie;

Jádro geografie - druhé části Kosmografie)


Vznik díla:
1631 Lešno


Vydání:
1963 Praha, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana), 22

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V, čes. překlad

V. T. Miškovská-Kozáková pod názvem Popis vesmíru v nástinu (výbor)

 

 

 


Obsah:

Latinsky psaná dvoudílná astronomická a v nepatrné míře zeměpisná pomůcka, kterou Komenský vytvořil v Lešně jako učitel tamního gymnázia. Rukopis je dochován jako součást tzv. Leningradského sborníku spisů J. A. Komenského ve Veřejné knihovně Saltykova-Ščedrina v Petrohradě spolu s jinými latinsky psanými spisy Geometria, Prima philosophia a Historia profana sive politica a česky psanými díly O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé a O poezi české.

Látka je zpracována popisně a spisek měl sloužit jako školní učebnice nebo jako příprava učitele na vyučování. První díl rukopisu je zachován celý, druhý se nachází v nepatrném zlomku (patrně nebyl dokončen).

 

První díl

(De astronomia) obsahuje deset kapitol, které pojednávají o bodech a pohyblivých kruzích na nebeské kouli, o nepohyblivých kruzích na obloze, o počtu nebeských těles, pohybu oblohy, stálicích, planetách, o aspektech, fázích Měsíce a o zatměních.

 

Druhý díl

(Medulla geographiae) obsahuje jen dvě krátké kapitoly, poučující o tom, na které části se dělí Země a o Evropě povšechně. Komenský byl, podobně jako Aristoteles a Tycho de Brahe, zastáncem teorie zeměstředné soustavy. Řadil Slunce mezi planety a přičítal mu podle Ptolemaia oběžnou dráhu soustřednou s drahami planet.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 12. Praha 1978, s. 61-62

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 47

V. T. Miškovská-Kozáková, Poznámka ke spisu Cosmographiae compendium, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 24, 1970, s.158-159

J. Kyrášek, Poznámky ke spisku Medulla geographiae, tamtéž, s. 166

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 216

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz