MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Continuatio Drabicii

Continuatio Historiae revelationum Nicolai Drabicii ab anno 1659 ad 1663

 

Pokračování Popisu zjevení Mikuláše Drabíka od roku 1659 do 1663


Vznik díla:
1663 – 1664 Amsterdam


Vydání:
1663 – 1664 Amsterdam

 


Obsah:

Pokračování zpráv o Drabíkových proroctvích, navazující na Historia revelationum (Popis zjevení).

Komenský upravil a vydal další Drabíkova proroctví přes námitky vznášené z několika stran. Věděl o Drabíkových poklescích, přesto však uznával pravost jeho vidění odvolávaje se na to, že i David se dopouštěl těžkých hříchů, a přece ho Bůh miloval. Viz hesla Mikuláš Drabík, revelace, Lux in tenebris, Revelationum epitome.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz