MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Consultationis delineatio

De iis, quae ad universalem et fundamentalem Ecclesiae reformationem spectare videntur consultationis brevissima delineatio

 

Kratičký náčrt porady o tom, co se zdá patřit k obecné a důkladné reformě církve


Vznik díla:
1641 Londýn


Vydání:
1958 Praha, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského

(Acta Comeniana) 17, č. l, s. 10-17

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14

1975 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII, čes. překlad J. Červenka


Obsah:

Je to náčrt požadavků zaměřených k uskutečnění opravy církve. Zachoval se v opisu původního rukopisu provedeném neznámým opisovačem a nalezeném v Hartlibových písemnostech (Samuel Hartlib). Komenský tu vyzývá k nápravě církve, kterou pokládá za cestu ke světovému míru. Lidé by měli být vychováváni k tomu, aby následovali Boží světlo. Jeho odlesk najdou ve vlastním vědomí, v přírodě a ve zjevených pravdách Písma. Krokem k takové mírové výchově by bylo smíření církví, reforma škol v Anglii a poznání věcí. Toto dílo se v mnohém shoduje se spisem Via lucis (Cesta světla). To lze vysvětlit tím, že Komenský začal psát Cestu světla současně nebo jen o málo později.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 142-144

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VIII. Praha 1975, s. 179-182

G. H. Turnbull, Plány Komenského pro jeho pobyt v Anglii. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana), 17, 1958, č. 1, s. 26

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz