MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Concio de ministris

Concio synodalis

 

Synodní kázání o duchovních

 


Vznik díla:
1637 Lešno


Vydání:
nezjištěno

Opis rukopisu chován ve Wojewódzkim Archiwum Paústwowim Poznaň,

Acta Braci Czeskich, sign. 1499


Obsah:

Kázání Komenského na synodě Jednoty bratrské ze dne 8. května 1637.

 


Poučení o díle:

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 213

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz