MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Clamores

Clamores Eliae

Eliášovy křiky


Vznik díla:
1665 – 1670 Amsterdam


Vydání:
1977 Kastellaun-Hunsrück

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 23


Obsah:

Je to náčrt neuskutečněného spisu, který se měl obírat otázkami nápravy společnosti. Má úzký vztah k jinému nápravnému dílu Komenského, k Obecné poradě (Consultatio).

Roku 1665 si Komenský založil sbírku výpisků a citátů ze spisovatelů a Písma i vlastních poznámek, psaných převážně česky a latinsky, ale částečně i německy, řecky a hebrejsky jako přípravu k vytvoření díla o nápravě lidské společnosti. Text je více méně souvislý i nesouvislý, přeplněný doplňky, opravami a předělávkami. Originál, který je nyní chován ve Stát. archivu v polské Poznani, obtížně luštil Antonín Škarka. Největší zásluhu na jeho dešifrování má Julie Nováková.

 

 

 

Ústřední postavou Clamorů je „třetí Eliáš“, který má provést úplnou a konečnou nápravu věcí lidských. Nový příchod Eliáše byl slíben evangelistou Matoušem (17,11). Prvním „Eliášem“ byl tzv. Tesbitský, který za slabošského krále Achaba obnovil kult Hospodinův, druhým byl Jan Křtitel (Mat. 17, 12). Třetí byl očekáván. Cola di Rienzo jej spatřoval v arcibiskupovi Arnoštu z Pardubic, Matěj z Janova pokládal za třetího Eliáše Konráda Waldhausera a Milíče z Kroměříže. Bylo-li během dějin třetích Eliášů více než jeden, může být třetí Eliáš posledního věku plurální, ve více osobách. Někdo musí nápravu věcí lidských začít. Prorok Mikuláš Drabík za něho označoval Komenského. Toto označení měl Komenský i od jiných proroků. Váhal a nakonec jim uvěřil podmíněně: třetím Eliášem bude ten, koho Bůh potvrdí viditelným znamením. Za toto znamení pokládal Komenský moderní zázrak – perpetuum mobile. Proto s velkou energií pracoval na tomto vynálezu. Když se mu to nedařilo, připouštěl, že třetími Eliáši mohou být jiní.

Třetí Eliáš nebude tělesný, ale duchovní. Přinese lidem svobodu vnitřní a morální. Nebude to však osvobození od vášní a závislosti na věcech tohoto světa jako u Seneky, ale svoboda svědomí i politická včetně svobody všech stavů. Bude mít tedy dosah sociální, ba dokonce i národohospodářský. Především je nutno odstranit války a vrátit světu mír. Spis Výzvy Eliášovy má ráz utopistický a chiliastický.

 


Poučení o díle:

A. Škarka, Komenského Clamores Eliae, dílo jeho životního soumraku. In: Bratrský sborník, Praha 1967, s. 181-195

A. Škarka, Tajemství Komenského spisu Clamores Eliae. In: Universita Karlova J. A. Komenskému 1670 – 1970. Praha 1970, s. 60-62

Johann Amos Comenius, Clamores Eliae. Kastellaun-Hunsrück 1977, Vorwort s. 7-18 (J. Nováková)

K. Schaller, Komenského Clamores Eliae jako poučný politicko-pedagogický text. In: Studia Comeniana et historica 7, 1977, č. 16, s. 62-76

J. A. Comenii Opera omnia, Praha 1992, sv. 23, s. 320-335

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 211-213

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz