MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Certum est...

Jisto jest...


Vznik díla:
1655 Lešno


Vydání:
1655 Lešno

1912 Poznaň, W. Bickerich, Gelegenheitsgedichte aus dem Freundekreis

des Comenius, in: Historische Monatsblätter für die Provinz Posen 13

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Žalozpěv nad smrtí Filipa Helda staršího, dřívějšího starosty města Lešna. Komenský s ním byl v dobrých vztazích.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 419

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz