MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Centrum

Centrum securitatis, to jest Hlubina bezpečnosti aneb Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všecka dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží


Vznik díla:
1625


Vydání:
1633 Lešno

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XV.

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3


Obsah:

„V ní jsem ukázal, že se všechny lidské věci točí k závrati a jak všichni, kdo ulpívají na okrajích věcí, nutně jsou zároveň strženi, násilně zmítáni a odtrhováni, naproti tomu v jediném Bohu, věčném středu věcí, že je věčný klid a jistota před zánikem“ – tak Komenský shrnuje obsah a smysl svého spisku, který se řadí do skupiny prací útěšných, v dopise Petru Montanovi z 10. 12. 1661.

 

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 93-99

Veškeré spisy J. A, Komenského, svazek XV. Brno 1910, s. 381-384

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3. Praha 1978, s. 555-557

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 209-210

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz