MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Catalogus

Ad excitanda publice veritatis et pacis, hoc est communis salutis, ope Dei studia elaborandorum operum catalogus

 

Soupis děl, která je třeba vypracovat, aby se ve veřejnosti s pomocí Boží vzbudila horlivost o pravdu a mír, to jest o společnou záchranu


Vznik díla:
1641 Londýn


Vydání:
1958 Praha, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského

(Acta Comeniana) 17, č. 1, s. 17-26

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14


Obsah:

Jde o seznam děl, která měla být vybrána nebo vypracována pro šíření vzdělanosti podle pansofických plánů Komenského. Je to opis provedený neznámou osobou, nalezený v Hartlibově pozůstalosti (Samuel Hartlib).

Komenský tu podává seznam úkolů, jejichž uskutečnění má být předpokladem církevního smíření a vychovatelské reformy. Mluví se tu o knihách, které reforma vyžaduje, o potřebě vzájemných porad a o způsobu, jak takové snahy zajistit také do budoucna. Závěrem Komenský píše o tom, jak si chce práci na tom rozdělit s přáteli.

Tento soupis je podobný dvěma dřívějším soupisům. Původcem prvního je sám Komenský v dopise hraběti Bohuslavu Leszczynskému z 12. září 1640. Druhý podobný soupis je obsažen v dopise Johna Duryho z 6. ledna 1642, zaslaném Cheney Culpeperovi.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 143-144

G. H. Turnbull, Plány Komenského pro jeho pobyt v Anglii. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 17, 1958, č. 1, s. 26

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz