MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Calendarium

Calendarium ecclesiasticum (raptim e Polonico versum)

Církevní kalendář (nakvap přeložený z polštiny)


Vznik díla:
1643 Elbląg


Vydání:
nevydáno

 


Obsah:

Komenského překlad církevního kalendáře z polštiny do latiny a jeho úprava.

Jde o index církevních svátků a památných dní, který Komenský v září 1643 poslal švédskému biskupovi Janu Matthiae (Johann Gothus Matthiae), jak se zmiňuje ve svém dopise z 8. 9. 1643 (in: A. Patera, J. A. Komenského korrespondence, Praha 1892, s. 76). Spis je ztracen.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 708

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz