MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Brémy

též Bremen

 

Spolková republika Německo. Metropole nejmenší spolkové země – Svobodného hanzovního města Brém, kterou tvoří Brémy společně s nedalekým přístavním střediskem Bremerhaven.

 

Původní sídliště založené před ústím Vezery do Severního moře bylo v 8. století povýšeno na biskupství. Význam místa začal vzrůstat v polovině 9. století, kdy bylo do Brém přeneseno arcibiskupství z nedalekého Hamburku. V roce 1186 udělil Fridrich I. Brémám městská práva. Tento krok umožnil další hospodářský rozvoj města. V 16. století se občané Brém připojili k reformačnímu hnutí, v roce 1646 byly Brémy prohlášeny městským státem. Od roku 1815 byly jako svobodné hanzovní město členem Německého spolku (hanza – sdružení obchodních měst) a od roku 1920 jsou administrativně německou zemí.

 

Komenský navštívil Brémy na své cestě z Londýna do Elblągu v roce 1642.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz