MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Breda

 

Nizozemí. Provincie Severní Brabant. Město leží na soutoku řek Aa a Mark.

 

Město bylo založeno roku 1534 Jindřichem Nasavským. Roku 1566 zde byl podepsán tzv. bredský kompromis (Brederode Hendrik, žádost šlechty o zrušení náboženských výnosů a odstranění inkvizice), jehož následkem vznikl spolek Geusů. Roku 1581 byla Breda dobyta Španěly a roku 1591 Mořicem Oranžským. Za třicetileté války se roku 1625 dostala do moci španělského vojevůdce Ambrosia Spinoly a roku 1637 ji získal Bedřich Oranžský. Vestfálskou mírovou smlouvou byla ponechána Holandsku. Roku 1667 byl v Bredě uzavřen mír mezi Anglií a Holandskem.

 

Roku 1667 se v Bredě konala mírová konference, kterou byla ukončena 2. anglo-holandská válka. Komenský se na účastníky konference obrátil spisem Angelus pacis (Posel míru), který zde sám přednesl. Ve spise se prohlašuje za posla míru a z toho odvozuje své právo oslovit mírové poselstvo.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz