MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Bratrstvo Růžového kříže

 

též rosenkruciáni

Mezinárodní filozoficko-alchymistické sdružení, jež mělo připravit obnovu zkaženého světa. Jeho členové mísili reálné poznatky přírodních věd s biblickou mystikou, okultismem a orientální magií.

Bratrstvo založil údajně Christian Rosenkreutz na přelomu 14. a 15. století. Podle spisu Fama Fraternitatis z roku 1614 (označovaného jako první rosenkruciánský manifest) se zakladatel inspiroval moudrostí nabytou během cesty na Východ. Členové tohoto řádu cestovali, léčili nemocné, šířili vědění, vždy však pracovali inkognito. Rosenkruciánské prvky pronikly do zednářství v 18. století a vzájemná provázanost je dodnes udržována ve formě Zednářství Růžového kříže.

 

 

Literatura:

McIntosh, Christopher: Rosenkruciáni. Historie, mytologie a rituály okultního řádu. Praha 1997.

Schick, Hans: Das ältere Rosenkreuzertum. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Freimaurerei. 1980 (Faks. d. Augs. 1942).

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz