MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Brandýs nad Orlicí

též Brundusium super Aquilam

 

Česká republika. Město na rozhraní Orlické tabule a Svitavské pahorkatiny na Tiché Orlici.

 

Městečko se rozrůstalo v podhradí gotického hradu z 3. čtvrtiny 13. století, který zde vystavili pánové z Prostiboře a z Brandýsa. Od 14. století bylo město majetkem pánů z Boskovic, ze Šternberka a pak pánů z Postupic. Na začátku 15. století koupil brandýské panství Vilém z Pernštejna, v roce 1558 je koupila Libuše z Lomnice a roku 1599 přešel dědictvím na rod Žerotínů. Po smrti Karla staršího ze Žerotína změnilo panství majitele několikrát (Zárubové z Hustiřan, Trauttmansdorfové, Valdštejnové atd.) Pánové z Postupic, stejně jako Žerotínové, byli členové a příznivci Jednoty bratrské, proto na jejich panství přicházeli i Bratří odjinud a přispívali k rozvoji řemesel a způsobu života obce. V Brandýse měla Jednota své místo už od začátku své historie – zde zemřel a byl pohřben bratr Řehoř, jeden ze zakladatelů Jednoty bratrské. V Brandýse se narodil (1564) dlouholetý přítel a ochránce Komenského, významný politik Karel starší ze Žerotína. Brandýské panství zůstalo po roce 1620 bývalému zemskému hejtmanovi jako jedno z mála míst, kde mohl zajistit bezpečnost kněží Jednoty před císařskými dohlížiteli.

 

V roce 1622 přišel do Brandýsa i Komenský po útěku z Fulneku a žil tu pod ochranou Karla staršího v domě určeném bratrským kněžím. Napsal tady několik děl: Labyrint světa a ráj srdce, Nedobytedlný hrad, Centrum securitatis, první díl Truchlivého. Mimoto se Komenský věnoval práci kazatelské a pastorační, snad i učil na bratrské brandýské škole. V průběhu let 1622 – 1626 podnikl několik cest na Moravu, aby členové sborů Jednoty nezůstávali izolováni a aby byli připraveni k případné emigraci, která měla následovat po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského v roce 1628.

 

Komenského krátký pobyt ve městě připomíná jeho pomník pod Klopoty (1865, kameník K. Svoboda) a Pamětní síň J. A. Komenského na náměstí.

 

Základní škola J. A. Komenského organizuje výtvarnou a literárně historickou soutěž pro žáky základních a středních škol „Komenský a my“.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz