MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Boj s Bohem

Boj s Bohem modlitbami: naposledy pak oddání a poddání se Bohu na všelikou vůli jeho, k životu i smrti. Vysvětlený kázáním 24. září učiněným, po přejití dne minulého velikých strachů smrti a zahynutí od rozlícených proti městu L. nepřátel


Vznik díla:
1655 Lešno


Vydání:
1655 Lešno

1941 Tábor

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII


Obsah:

Za švédsko-polské války (1655 – 1660) se Lešno postavilo na stranu Švédska a mělo švédskou posádku. Po velkých počátečních úspěších švédského krále Karla X. Gustava se válečné štěstí začalo obracet ve prospěch Polska. Komenský marně očekával posla sedmihradského knížete Jiřího II. Rákócziho. Karel Gustav jeho pomoc odmítl v přesvědčení, že zdolá Poláky sám. Katolická polská šlechta projevovala nelibost vůči Lešnu. V okolí města se sbíraly polské houfy a nekatolické lešenské obyvatelstvo cizích národností, Němců a Čechů, propadlo strachu. V té úzkosti považoval Komenský jako kazatel české bratrské obce za svou povinnost uklidnit věřící. Učinil tak tímto kázáním, které vyšlo i tiskem.

Vzhledem k přítomným protivenstvím ukazuje, co je povinností zbožného člověka: 1. volat k Bohu o pomoc, 2. s neodbytnou vytrvalostí a důvěrou se dovolávat jeho vyslyšení, 3. v případě, že by Bůh nechtěl pomoci, odevzdat duši do jeho rukou.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 60

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 508-509

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 207

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz