MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Bílá Třemešná

též Weikersdorf, villa Wikeri vikervilla

 

Česká republika. Obec a letovisko nedaleko Dvora Králové ve východních Čechách.

 

V roce 1628 pobýval J. A. Komenský na zámku Jiřího Sadovského ze Sloupna. Zámek byl v 19. století zbořen. V obci je zbudován Památník J. A. Komenského s expozicí o životě a díle.

 

Obec se poprvé písemně připomíná v r. 1238 – majitel Zbraslav Vchynic ji odkazuje manželce Domaslavě. Nepochybně předcházelo starší osídlení obce, obyvatelé se zaměstnávali zemědělstvím a pálením dřevěného uhlí. Krátce bylo osídleno německými kolonizátory, od 14. století byla obec v majetku českých zemanů. Na konci 16. století (1594) zakoupil obec Adam Zilvár ze Silbersteinu, ale byla mu zabavena za účast v odboji českých stavů. Majitelem se stal Albrecht z Valdštejna, jako léno ji postoupil Jiřímu Sadovskému ze Sloupna na Sadové a Žiželevsi, který o svůj majetek přišel ze stejných důvodů. V roce 1628 pobýval v Bílé Třemešné J. A. Komenský a připravoval odchod skupiny Bratří do exilu v  Lešně. Do této doby se datují první proroctví Komenského schovanky Kristiny Poniatowské.

 

Tvrz, kterou Adam Zilvár rozšířil na zámek, byla v 19. století zbořena. V Bílé Třemešné je vybudován Památník J. A. Komenského.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz