MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Bibliorum Turc. dedicatio

 

Bibliorum Turcicorum dedicatio (ad ipsum Turcarum imperatorem lingva Turcica)

Věnování turecké Bible (samotnému tureckému sultánovi v tureckém jazyce)

 


Vznik díla:
1667 Amsterdam


Vydání:
spisek zůstal v rukopise

1892 Praha, A. Patera, J. A. Komenského korespondence, s. 284-287

1954, Komenský sultánovi,in: Nový Orient 9, l954, č. 2, s. 20-21,

čes. překlad V. T. Miškovská

 


Obsah:

Jde o předmluvu k chystanému překladu Bible do turečtiny.

V době jednání o mír v Bredě mezi Anglií a Nizozemím se Komenský začal starat, aby i pohanští Turci splnili úkol v boji proti Habsburkům a papežství, který jim ukládaly revelace. Ten měl být usnadněn sjednocením náboženství křesťanského, židovského a islámu, jak to v proroctví předpověděl Bůh. Za tím účelem měli Turci poznat obsah Starého a Nového zákona. Jejich překladem do turečtiny byl pověřen nizozemský orientalista Lewin Warner. K překladu, který chtěl financovat Vavřinec de Geer, připravoval Komenský předmluvu určenou samému sultánovi. Byla koncipována ve snášenlivém tónu, aby se nedotkla mohamedánského cítění. Bylo v ní psáno, že se vladaři Turků předkládá překlad Bible, protože tak stanoví proroctví, a že je potřebné, aby ji Turci před zahájením sjednocovacího procesu poznali.

Warnerova práce na překladu Bible nebyla z neznámých příčin dokončena, a tak se sultánovi předmluva Komenského do rukou nedostala.

Viz heslo De Turcica versione.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 632-633.

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 206-207

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz