MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Axel Oxenstierna

(1583 – 1654)

 

Švédský politik a diplomat.

 

 

Za švédského krále Gustava II. Adolfa (1611 – 1632) vykonával funkci říšského kancléře, po jeho smrti byl předsedou regentské rady, která vládla za nezletilou královnu Kristinu. Pod jeho patronací byla uzavřena řada mírových smluv, které přispěly k velmocenskému postavení Švédska. Ve čtyřicátých letech 17. století podporoval Jana Amose Komenského (reforma školství).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz