MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Appendix

 

Appendix Vestibuli continens I Sacra exercitia tironum, II Puerilem ethicam, III Praegustum variae eruditionis

 

Přídavek k Předsíni, obsahující I Posvátná cvičení pro začátečníky, II Dětskou etiku, III První okus rozličného vzdělání


Vznik díla:
1658 Amsterdam


Vydání:
1658 Amsterdam, (lat. a hol.) jako přítisk k Vestibulu

1890 Praha, in: Pedagogické rozhledy 3, s. 7, (II. část pod názvem Pacholecí etika

J. A. Komenského, čes. překlad J. Šmaha)

1949 Praha, in: Kostnické jiskry 32-33, s. 5, (II. část pod názvem J. A. Komenského

Mravouka pro děti, čes. překlad V. T. Miškovská)

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13


Obsah:

Je to doplněk učebnice latiny pro začátečníky Vestibulum (Předsíň).

Dělí se na tři části.

První část pod názvem Sacra exercitia tironum (Posvátná cvičení pro začátečníky) rozvádí náčrtek posvátných cvičení pro 6. ročník ,,mateřské školy“, obsažený v Pampaedii (Vševýchově, viz heslo Consultatio). Učí děti základům katechismu, jako je vyznání křesťanské víry, Desatero, Otčenáš a krátké modlitbičky (ranní, před jídlem, po jídle, večerní a vybrané části žalmů).

Druhá část pod titulem Puerilis ethica (Dětská etika) pro týž ročník obsahuje morální naučení v krátkých větičkách, vštěpujících dětem základní mravní zásady.

Třetí část nazvaná Praegustum variae eruditionis (První ochutnání rozličného vzdělání) podává základy aritmetiky a náboženských i kulturních dějin. Učebnička je předstupněm jednak Dveří jazyků (Janua lingvarum), jednak Světa v obrazech (Orbis), jak to žádá Vševýchova IX-X pro končící mateřskou a počínající obecnou školu.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 306-308

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz