MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Apologia

 

Pro Latinitate Januae lingvarum suaeiliusque Praxaeos apologia

Obrana latiny ve vlastních Dvéřích jazyků a jejich jevištním ztvárnění

 


Vznik díla:
1656 – 1657


Vydání:
1657 Amsterdam

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1657 Amsterdam

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, (fototyp.)

 


Obsah:

Někteří současníci vytýkali Komenského latině, zejména v učebnici Janua lingvarum (Dvéře jazyků), že se vrací do doby předhumanistické tím, že používá mnohých slov barbarských a z pozdní středověké latiny a porušuje klasickou cicerónskou latinu. Mezi tyto kritiky patřil zvláště luterský teolog Jan Jindřich Ursinus svým obsáhlým komentářem k Janui.

Komenský se hájil tím, že účel Dveří nebyl filologický, ale věcný. Chtěl, aby si žáci co nejrychleji a nejsnáze osvojili správné latinské názvosloví. Protože klasické latině chybějí výrazy pro pojmenování nových věcí a pojmů, byl nucen používat řeckých a jiných cizích slov a vynalézat slova nová a vazby nové se zřetelem k analogii a etymologii.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 525-526

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 290-291

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz