MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Antoine Rossignol

(1590 – 1673)

 

Tajemník francouzského kancléře kardinála Richelieu.

 

 

Komenský měl Rossignolovi odevzdat svou odpověď na kardinálovo pozvání do Francie. Komenský nechtěl zpřetrhat styky s Francií, vyslal tedy do Paříže s omluvným listem pro A. Rossignola svého stoupence Joachima Hübnera (1642), jehož v dopise doporučuje místo sebe.

 

Zájem o Komenského a jeho práci znovu opakoval Rossignol v dopise z 29. srpna 1642, ve kterém potvrdil Hübnerův příchod do Paříže. (Originál dopisu je uložen v Hartlibově archivu v univerzitní knihovně v Sheffieldu, kopie je uložena v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.) Vyslovil Komenskému a jeho práci na Janua rerum podporu a s vysokým uznáním pro Komenského úsilí znovu zopakoval přání kardinála Richelieua a jeho okolí získat Komenského pro reformu vzdělávání mládeže ve Francii. Rossignolovy osudy po kardinálově smrti 4. prosince 1642 nejsou známy.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz