MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Annotationes super Gramm.

 

Annotationes super Grammaticam novam janualem

Poznámky k nové januální mluvnici

 


Vznik díla:
1649 Lešno


Vydání:
1649 Lešno, in: Latinae lingvae Janua reserata...

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia II

1957 Praha, Opera didactica omnia II, (fototyp.)

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

 

 


Obsah:

Jsou to poznámky k dílu Mluvnice latinská i národní (Grammatica Latino-vernacula).

V tomto spise, odpovídajícím na odkazy Mluvnice latinské i národní, Komenský odůvodňuje své novoty vyskytující se ve výše řečené Mluvnici a upozorňuje učitele na to, čeho mají dbát, aby výsledek vyučování podle této učebnice a její metody byl co nejúčinnější. Spis obsahuje originální mluvnické postřehy. Je velmi cenný pro poznání Komenského jako jazykového teoretika i současných národních jazyků.

 

 


Poučení o díle:

Opera didactica omnia II. Amsterdam 1657, sl. 431-456

Totéž, Praha 1957, (fototyp.)

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 419

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III. Praha 1992, s. 314-316kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz