MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Annotata

 

(Annotata haec sub autumnum anni 1663)

(Poznamenáno k podzimu léta 1663)

 


Vznik díla:
1633 – 1640 Lešno, 1645 Elbląg


Vydání:
1891 Praha, in: Časopis Musea království českého 65, s. 2l5-224

1936 Přerov, in: J. A. Komenský, Písně některé nábožné, (část z r. 1633)

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII, (část z r. 1633)

 


Obsah:

Jsou to rady k opravě bratrského kancionálu z let 1633, 1640 a 1645.

Pro případ, že bude dáno vysvobození a církve se opět budou moci vzdělávat v národě a jazyce, radí Komenský nevydávat již bratrský kancionál v dosavadním stavu, ale obnovit jej. K tomu cíli žádá, aby byly odstraněny nedostatky, tj. aby byly z něho vypuštěny nepoužívané písně, aby byl do něho zařazen přiměřený počet písní pro manžele, hospodáře a čeládku, vrchnost a poddané, kněze, staré lidi, mládence a panny, o válce, drahotě a hladu, žních a vinobraní i o smrti Páně, aby v něm byly písně nejen jarní, ale též letní, podzimní a zimní. Žádá, aby řeč v něm byla podobná věcem, mocná a živá, rýmy vždy nejméně o dvou slabikách, kvantita (délka a krátkost slabik) náležitá, nápěv odpovídající obsahu, pěkný a působivý. Annotata z r. 1633 jsou doplněna poznámkami z let 1640 a 1645, obsahujícími návrhy na technickou úpravu budoucího kancionálu, jako rozčlenění písní, jejich označení, úprava nápěvů atd. Většinu z nich Komenský uskutečnil v Kancionálu (Kancionál), vydaném r. 1659.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 18-21

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 231-232

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz