MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Amphitheatrum

 

Amphitheatrum universitatis rerum

 

Z druhého dílu Amphitheatrum knihy sedmé, v níž jest divadlo přerozličných ščasných i neščasných příhod, které se kdy k žalosti neb potěšení lidem přiházely a příházeti mohú

 


Vznik díla:
1624 – 1627


Vydání:
1925 Stanislav Souček, Výtah K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu

„Amphitheatrum universitatis rerum“. In: Časopis Matice moravské 49,1925,

s. 224-244

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 1, s. 196-196

 

 


Obsah:

Druhou rozšířenou verzí encyklopedie mělo být Amphitheatrum. Rozvržení předpokládalo 28 knih. Z plánovaného textu se zachovala pouze část, a to výpisky z 2. dílu 7. knihy v opisu Kryštofa Bernarda Skrbenského z roku 1684.

 

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. 1, Brno 1914, s. 49

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 1, Praha 1969, s. 195-196

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 202

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz