MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Američané

 

 

Zájem Američanů o dílo J. A. Komenského je zřetelně vidět v korespondenci mezi Johnem Winthropem a Samuelem Hartlibem. Například Samuel Hartlib v dopise Johnu Winthropovi, guvernérovi státu Connecticut, ze dne 30. června 1642 posílá další informace o J. A. Komenském, odkazuje i na předchozí sdělení a přímo píše, že by Komenského snahy byly užitečné pro křesťanské a hrdinské osady v Americe.

 

Z korespondence vyplývá, že Američané měli zájem o Komenského plány, Komenskému nabídli, aby se stal rektorem Harvardské koleje, ovšem doklad o přímém pozvání chybí. Dopis Samuela Hartliba je uložen v univerzitní knihovně v Sheffieldu (sign. 50H, HM 7/35; srov.: George H. Turnbull: Hartlib, Dury and Comenius. London 1947, s. 38 aj.).

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz