MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Aliud

 

Jiná (tj. báseň)

 


Vznik díla:
1612 Herborn


Vydání:
1612 Herborn

1891 Olomouc, in: Časopis Vlastenského spolku musejního v Olomouci 8, 1891, č.32

1902 Praha, in: J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského II

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv.VII, čes. překlad V. T. Miškovská

 

 


Obsah:

Pochvalné verše (elegická disticha) připojené k disputaci kolegy na studiích v Herbornu Jana Litomila Metaphysicae brevissima delineatio (Stručný nárys metafyziky). Svému příteli jako blahopřání připojil Jan Amos Nivnický z Markomanska (Moravy).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 415

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 636

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz