MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Admonitio tertia

 

Admonitio tertia, I. Ad Danielem Zwickerum, ut impios suos adversus Christum et Christianam fidem triumphos temperet. II. Ad Christianos, ut tandem evigilent. Occasione tertii Zwickeriani de suis triumphis plausus ipsis Passionis Dominicae diebus editi

 

Třetí výstraha. I. Danielu Zwickerovi, aby byl zdrženlivější ve svých bezbožných triumfech nad Kristem a křesťanskou vírou. II. Křesťanům, aby se konečně vzpamatovali. U příležitosti Zwickerova aplausu svým triumfům, vydaného zrovna ve dnech Pašijové neděle

 


Vznik díla:
1662 Amsterdam


Vydání:
1662 Amsterdam

 


Obsah:

V pořadí třetí a poslední odpověď Komenského v polemice se sociniánem (sociniáni) Danielem Zwickerem. Ani spis Socinismi speculum (Zrcadlo sociniánství), který Komenský napsal v souvislosti se sporem s D. Zwickerem, neuvedl Zwickera na správnou míru. Ten vydal proti Komenskému nový Irenicomastix (Bič smíru). Komenský odpověděl po třetí svrchu nazvanou polemikou, že se nedá Zwickerem odlákat od pravé křesťanské víry. Chce uposlechnout rady přátel, aby nemařil čas zápasem, který pokládá za neužitečný a který mu připadá jako hádka bab na ulici. Úsilí sociniánů získat ho pro jejich víru vyjde na prázdno. Přesto pokládá za potřebné vybojovat zápas se sociniány do konce nejen před tváří církve, ale i všeho vzdělaného světa, což touto odpovědí činí. – Viz hesla De irenico irenicorum a De Sociniano irenico.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 576-578

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 201-202

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz