MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ad amicos

 

Ad amicos Lesnae in Polonia agentes

Přátelům žijícím v polském Lešně


Vznik díla:
1641 Londýn


Vydání:
starý tisk uložený v Universitní knihovně v Lipsku, b.r., b.m.

1889 Praha, in: Česká škola XI, s. 245 nn., (čes. překlad J. Šmaha)

1892 Praha, in: A. Patera, J. A. Komenského korrespondence

1893 Lipsko, in: J. Kvacsala, Zur Lebensgeschichte des Comenius.

In: Monatshefte, seš. 3, s. 74-78

1970 Praha, in: J. A. Komenský, Listy přátelům a příznivcům, (čes. překlad B. Ryba)

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14


Obsah:

Důležitý historický pramen o stavu britského království, o starosti spojené s neklidem v Anglii a o pansofických plánech Komenského.

Po téměř měsíčním pobytu v Anglii podává Komenský lešenským přátelům zprávu o svých zážitcích v této zemi a o jejím stavu. Po velké bouři na moři šťastně přistál a shledal se s přáteli Samuelem Hartlibem, Johnem Durym, Hübnerem, Pellem a Haakem. Ti dali na vědomost jeho pobyt, ač se zavázali o něm pomlčet. Komenský je tu jako známý mezi známými, těší se tu pozornosti a vážnosti. Zajímá se zvláště o tamní církev a školy. Lidé se tu horlivě účastní bohoslužeb a Bible tu mnoho platí. Literatura je tu rozsáhlejší než kdekoli jinde. Lidé se učí řečtině a hebrejštině, aby mohli číst Písmo v originále. Aktivně se uvažuje o nápravě škol. Komenského Informatorium školy mateřské má být přeloženo do angličtiny. Učenec Harisson nabídl parlamentu vynález pro sestavení všeobecné moudrosti (pansofie), jeho využití posuzuje zvláštní komise. Komenský také poznal jedinečného muže znalého orientálních jazyků, jehož znalostí by bylo možno použít na obrácení Židů na křesťanství. Řeší se otázka organizace církve, ale věc není ještě u konce. Parlament se pod vlivem independentismu usnesl na odstranění obřadů, oltářů a křížů z chrámů, což se také provádí.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 142 a 144

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 322-324

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz