MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Abrahamus

 

Abrahamus patriarcha scena repraesentatus anno 1641 in Januario, sub examen scholae publicum

 

Praotec Abrahám předvedený na jevišti v lednu roku 1641, v čase veřejných školních zkoušek

 


Vznik díla:
1641 Lešno


Vydání:
1661 Amsterdam

1911 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI

1973 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv.11


Obsah:

Je to po Diogenu Kynikovi znovu naživu (Diogenes) druhá a poslední školní divadelní hra, kterou Komenský sestavil za prvního pobytu v Lešně. Hra, opět určená k hereckému vystupování žáků, sleduje morální cíl a má biblický námět.

Abrahama, nespokojeného zkažeností lidstva, vyzve Bůh na cestu z pravlasti Ur. Abraham s ženou Sárou a otcem putují do města Cháran a poté do země Kanaan, o čemž mluví Abraham s Lotem. Bůh mu slíbí tuto požehnanou zemi v dědictví. Kvůli neúrodě táhne Abraham dál do Egypta, kde si farao zalíbí a vyžádá Sáru, ale kterou vrátí, když je stižen pohromami a když se dozví, že Sára je manželkou Abrahamovou. Abraham se po návratu do zaslíbené země rozejde s Lotem pro nedostatek pastvy pro stáda. Děkuje Bohu za své bohatství a dostane se mu nových slibů. Vysvobodí Lota ze zajetí v boji mezi králi. Bůh nařizuje Abrahamovi obřízku, andělé mu zvěstují narození syna Izáka. Abraham smlouvá s andělem záchranu mravně zpustlé Sodomy, odkud se mu podaří zachránit pouze Lota s rodinou. Bůh vybídne Abrahama, aby obětoval Izáka. Abrahamovi se dostane velké odměny za víru v Hospodina.

Tato hra je dramaticky méně výrazná a byla méně působivá než předchozí Diogenes Cynicus redivivus. Byla předvedena r. 1641 v Lešně a vyšla tiskem až r. 1661 v Amsterdamu.

 

 

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 11. Praha 1973, s. 533-534

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI. Brno 1911, s. 69-74

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 283-284

J. A. Komenský. Abrahamus patriarcha. Přeložil Stanislav Zajíček. Příloha diplomové práce, MU 1987, s. 85-135.

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 200

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz